Gretha Myoshin Aerts | Joost Ivanghlaan 14 | 1862 GJ Bergen |06 13 95 3794 | gretha.aerts@planet.nl

 

zenmeditatie - spiritualiteit - creativiteit - stress hantering

 

zen meditatie

Myoshin Zen

Visie.Zen.Activiteiten.Gretha Aerts.Teksten.Links.Contact.

Zen in Rotterdam

 

Zen is een stroming binnen het Boeddhisme, dat vanuit India (500 v Chr) via China en Japan in de voorgaande eeuw naar het Westen is overgebracht. De Zengroep Rotterdam Kanzeon staat in deze traditie, die doorgegeven is van leraar op leerling.
 

Voor alle data, ga naar het activiteitenrooster >

 

Doorlopende groepen Zenmeditatie op maandag, donderdag en vrijdag
Zazen, kinhin (loopmeditatie), dharmales, daisan.

 

Zitzaterdag en Zazen weekend

Zazen, kinhin (loopmeditatie), dharmales, daisan.

Studieklas :

       Wijsheid.

“Ik beweer dat waarheid een land is zonder paden; je kunt haar niet benaderen via welk pad, welke religie. Welke sekte ook.”  Krishnamurti

Wat is wijsheid? Heb je daar een vermoeden van, een definitie, een verlangen naar of over?

Is wijsheid abstract algemeen of hoogst persoonlijk?

Hoe wordt je wijs? Wie of wat kan je iets leren over wijsheid?

Er zijn twee kleine boekjes, die als inspiratie voor het idee van deze studieklas gediend hebben.

“Wat is Wijsheid” van Jan Bor en “Het leven leeft zichzelf” een interview met Gretha Aerts. (uitgave Zen Centrum Rotterdam). Beiden verwoorden een eigen weg naar iets wat als ‘wijsheid’ door de schrijver en geïnterviewde ervaren wordt.

In deze studieklas wil ik graag met jullie onderzoeken welke invloeden, ontmoetingen, boeken, studie of training van belang zijn geweest voor je idee over wijsheid. Dus het is meer een zelfonderzoek en ontdekkingstocht n.a.v. vragen dan wel het bestuderen van een (leer)boek met opvattingen.

Wellicht mondt het uit in een voorlopige spirituele biografie.


Big Mind - Big Heart  

 

 "Open Geest- Open Hart."

Thema: de zes rijken van onze geest.

Op de Tibetaanse tangha’s wordt in het levenswiel een beeld geschetst van onze geest. In de derde cirkel zien we de zes rijken/staten (gelukzaligheid, afgunst, innerlijke leegte, claustrofobie, domheid, zelftwijfel) uitgebeeld. Door de dag(en) heen verblijven we kortere of langere tijd in een van die rijken. We kunnen vast komen te zitten in een van deze rijken, waardoor het wiel stokt en we dukkha ervaren. Toch heeft ieder rijk de mogelijkheid in zich om geestelijke bevrijding te ervaren.

Met behulp van het Big Mind proces zullen we een paar van die rijken in onszelf onderzoeken.

 

Sesshin.

Letterlijk “hart-geest (shin) aanraken”, een periode van een aantal dagen gewijd aan zit meditatie (zazen), afgewisseld met loopmeditatie (kinhin). Dagelijks is er een toespraak (teisho), individueel onderhoud met de leraar (daisan) en een groepsbijeenkomst (groeps daisan). Er is ook per dag een periode, waarin lichte werkzaamheden uitgevoerd zullen worden (samu).