Persoonlijke begeleiding

Myoshin Zen biedt ook de mogelijkheid om op persoonlijke wijze stil te staan bij levensvragen door het aanbieden van gesprekken.

In ieders leven zijn er periodes van levenslust, ontspanning en harmonie, maar er zijn ook perioden waarin het minder gaat of zelfs slecht.

Je voelt je onrustig, gespannen, angstig, boos of vermoeid. Je hebt concentratie problemen, paniekaanvallen, depressiviteit, slaapstoornissen of fysieke pijn. Soms is er een duidelijk aanwijsbare reden, zoals een levensbedreigende ziekte, het verlies van een geliefde, een baan, gezondheid of inspiratie. Dit alles roept allerlei existentiële vragen op.

Het is tijd om pas op de plaats te maken, om op een open en ontspannen wijze naar je vragen, problemen, lichaam en geest te luisteren. Het is een periode om opnieuw stil te staan bij wat voor jou zinvol en waardevol is. Een kans om je leven, hier en nu, bewust opnieuw vorm te geven.

Aandacht is er voor wat we voelen in ons lichaam, welke emoties er zijn en wat ons (vaak automatisch) gedrag is. We gaan zien dat onze blik, ons perspectief, vooral in gespannen situaties, enorm verkleinen. Wanneer je aanwezig kan zijn en kunt ontspannen met wat er nu is en met wie je nu bent, verminderen problemen, spanningen en onvrede.

In deze persoonlijke gesprekken wordt er gewerkt met werkwijzen uit de Zen Meditatie, Aandachtsoefeningen uit de Mindfulness Training (Jon Kabat-Zin), Voice Dialogue (Hal en Sidra Stone) en Big Mind Zen Counceling (Genpo Roshi)