Zen

 

Deze wereld is zo wonderbaarlijk en ondenkbaar…
Door wat worden wij aangeraakt en wat raken wij aan?
Dai-To

Wat zen is laat zich moeilijk omschrijven. Zen is een levenshouding; een manier om het leven te aanschouwen en vanuit die aanschouwing te handelen.

De oefening van het zitten: Zazen is ontwikkeld binnen de boeddhistische traditie. Boeddha vroeg zich gedurende zijn leven af wat de betekenis van het leven is wanneer er naast alle vreugdevolle kanten ook aftakelen en lijden is en het leven de dood in zich draagt. Zittend in meditatie ervoer hij schoonheid en verschrikking, licht en duisternis. Door beide kanten van het leven onder ogen te zien kon hij de volledigheid van het bestaan belichamen en leven.

De uitdaging van zen is om alle veronderstellingen en vooroordelen aangaande ons leven te laten vallen en het in zijn directheid te ervaren. Dit is een proces dat een leven lang duurt, want de werkelijkheid verandert voortdurend, is als de wisselende stand van de maan; een zelfvernieuwende beweging, in overeenstemming met de onveranderlijke wetten van de natuur.