Deze wereld is zo wonderbaarlijk en ondenkbaar…
Door wat worden wij aangeraakt en wat raken wij aan?
Dai-To

Wat zen is laat zich moeilijk omschrijven. Zen is een levenshouding; een manier om het leven te aanschouwen en vanuit die aanschouwing te handelen.
Zazen is de oefening in het zitten in aandacht. Door zazen te beoefenen tonen we een bereidheid om ’alles’ wat zich op dit moment voordoet aan te gaan en te onderzoeken. Intimiteit is een woord dat daarin op zijn plaats is: open staan en je laten raken door de werkelijkheid. Hoe onvermogend we ons soms ook voelen. Door zen worden we niet een beter mens, niet aardiger of geduldiger; we leren onszelf niet te overwinnen, noch iets ’hogers’ te bereiken. Ook wacht ons geen beloning voor alle inspanning. We hopen de waarheid te ontdekken over leven en dood, over hoe wij in de wereld staan. Wat we leren is hoe de wereld in ons is en dat we al een compleet mens zijn.

De oefening van het zitten is ontwikkeld binnen de boeddhistische traditie. Boeddha vroeg zich gedurende zijn leven af wat de betekenis van het leven is wanneer er naast alle vreugdevolle kanten ook aftakelen en lijden is en het leven de dood in zich draagt. Zittend in meditatie ervoer hij schoonheid en verschrikking, licht en duisternis. Door beide kanten van het leven onder ogen te zien kon hij de volledigheid van het bestaan leven.

De uitdaging van zen is om alle veronderstellingen en vooroordelen aangaande ons leven te laten vallen en het in zijn directheid te ervaren. Dit is een proces dat een leven lang duurt, want de werkelijkheid verandert voortdurend, is als de wisselende stand van de maan; een zelfvernieuwende beweging, in overeenstemming met de onveranderlijke wetten van de natuur.

zenmeditatie - spiritualiteit - creativiteit - stresshantering